bevrijdingsthera

 

Wat is Bevrijdingscoaching ?

De naam op zich zegt al heel wat ! Het is een begeleidingsvorm die je kan aanwenden om je te bevrijden van allerlei narigheden uit het verleden.

De Bevrijdingscoaching is een methode om je te helpen je terug vrij te voelen en komaf te maken met psychische en psychosomatische problemen.

Wanneer bewuste en onbewuste dan in een bepaalde situatie met mekaar in conflict komen kunnen allerlei neurosen ontstaan. Deze neurosen gaan op de duur een « eigen leven » leiden en bepalen vrij vaak ons gevoelsleven en het contact met medemensen.

Het is juist de bedoeling van de « Bevrijdingscoaching » om de oorzaken van deze neurosen op te sporen en er zich van te bevrijden om terug vrij te kunnen leven.

Hoe verloopt de Bevrijdingscoaching ?

Elke coachingtraject, dus ook de “Bevrijdingscoaching” wordt voorafgegaan door een grondig intakegesprek of voorgesprek. Tijdens dit gesprek leren coach en cliënt mekaar in de eerste plaats al beter kennen.

Vervolgens worden de problemen grondig besproken en geeft de begeleider een duidelijk beeld van wat een “Bevrijdingscoaching” inhoudt. Er wordt ook nagegaan of er geen tegenindicaties zijn voor het volgen van deze methode.

De begeleiding zelf dan, bestaat uit twee fasen : een bevrijdingsfase en een verwerkingsfase.

De bevrijdingsfase bestaat uit 9 sessies van anderhalf tot twee uur, en dit gedurende drie weken, drie maal per week.Deze fase kan men beschouwen als de fundering van je verdere leven.

De verwerkingsfase duurt minimaal 3 maanden tot een jaar en dit tot wanneer geen begeleiding meer nodig is. In deze periode komt de cliënt regelmatig (volgens afspraak) bij de begeleider voor sessies van één à anderhalf uur. In deze fase werken we aan de "opbouw" om vrij en zonder "knopen" door het verdere leven te gaan.

Welke problemen kan men aanpakken ?

Angsten en fobieën : irrationele angsten, fobieën zoals pleinvrees, vliegangst, hoogtevrees…

Verlegenheid en geremdheid : het moeilijk functioneren in groep, moeilijk contact leggen met andere mensen…

Emotionele problemen : het moeilijk kunnen omgaan met emoties, depressietoestanden, agressiviteit

Relatieproblemen : problemen binnen een relatie, zowel gezinsrelatie als werk-relatie (autoriteitsconflicten)

Minderwaardigheidscomplexen en schuldgevoelens : de cliënt voelt zich niet veilig in zijn omgeving, neemt steeds alle schuld op zich en voelt zich minderwaardig

Psycho-somatische aandoeningen : lichamelijke klachten, zoals hoogdpijn, migraine, lage rugpijnen allergieën etc, die geen gevolg zijn van een lichamelijke letsels of afwijkingen

Herken je jouw probleem ? Aarzel dan niet en neem met ons contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.