oplossing

Korte Oplossingsgerichte Coaching

De Korte Oplossingsgerichte Coaching behoort tot de groep van de "gesprekstherapieën" en is in feite nog vrij recent.

Heel wat onderzoek in verband met het "oplossingsgericht werken" en het verder uitdiepen van deze therapie gebeurde in het Korzypski-Instituut te Brugge. Het "Brugse Model" is in deze therapiemethode werelbekend.

Oplossingsgericht therapie is nog in voortdurende evolutie en toch is het uitgangspunt steeds hetzelfde : het is een gesprekstherapie waarbij oplossingsgericht denken in plaats komt van probleemgericht denken. Hieruit vloeit ook voort dat oplossingsgericht werken gemakkelijk kan gecombineerd worden met andere hulpverleningsvormen en/of therapieën. Zo maken oa. hypnotherapie, coaching, cognitieve gedragstherapie en vele andere psychotherapieën nu reeds gebruik van de K.O.T.-principes.