Begeleiding

ARAN-Consulting

Hulpverlening

Coaching

Opleidingen

Zelfontwikkeling

 


Gelukkig zijn , dat kan je leren

dat kan je leren !

Over ons

ARAN-Consulting, centrum voor complementaire hulpverlening geeft reeds 20 jaar :

-coaching en begeleiding

-workshops zelfontwikkeling

-diverse professionele opleidingen door ervaren docenten.

-diverse interactieve lezingen

Link - Info

 

   Web-Links

ARAN-Consulting staat garant voor een individuele en professionele aanpak  met respect voor de persoon.

De holistische visie over het mensbeeld is de enige die hierbij in aanmerking komt !

Wij kunnen o.a. helpen om het psychosociaal welbevinden op te krikken en de veerkracht van eenieder terug op een aanvaardbaar peil te brengen.


Wij leggen er de nadruk op dat al onze begeidingsvormen uitsluitend complementair zijn aan de reguliere geneeskunde en op geen enkele manier of op geen enkel ogenblik een medische diagnose of behandeling kunnen vervangen, of zelfs maar in vraag stellen.

Raadpleeg steeds uw arts !


Hypnose is een goede methode om dingen te bereiken die we bewust willen, maar waar de bewuste wil ontbreekt.

Via de hypnose is men in staat om gebruik te maken van de haast onbegrensde mogelijkheden van het onderbewuste. Hypno-coaching maakt gebruik van een toestand van geconcentreerde aandacht om meer inzicht te krijgen in het onbewuste en in de dingen die in dat onbewuste vastzitten en ons bewuste leven op een of andere manier belemmeren. De hypnosecoach behandelt niet de klacht, maar wel de oorzaak ervan !

Klik hierboven op de titel voor meer info.


Dit is een deels psycho-analytische methode voor de behandeling van angsten, complexen, frustraties… Ze is bestemd voor mensen die met “iets” in de knoop zitten en die knoop niet zelf meer kunnen ontwarren. Het probleem is vaak een gevolg van vroeger opgedane ervaringen die nooit zijn verwerkt en in het onderbewuste zijn verdrongen omdat ze te pijnlijk waren.

Klik hierboven op de titel voor meer info.



De Korte Oplossingsgerichte Coaching behoort tot de groep van de "gesprekstherapieën" en is in feite nog vrij recent.

Praten we nog met mekaar ?

Praten we nog echt met mekaar ?


Luisteren we nog naar mekaar ?

Copyright ® 2010 ARAN-Consulting

Onze meest gebruikte begeleidingsvormen

Leven : verleden, heden en toekomst bepalen samen met onze maatschappelijke omgeving onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het ontstaan van fysische en psychische klachten is vaak een ingewikkeld proces waarbij niet direct oorzaak en gevolg kunnen worden vastgesteld.