KOT

K.O.C.  of   Korte Oplossingsgerichte CoachingDe Korte Oplossingsgerichte Coaching behoort tot de psychotherapie en is in feite nog vrij recent.


Deze begeleidingsvorm vond zijn oorsprong in Milwaukee (USA) bij Steve de Shazer en Isoo Kim Berg, en is in zijn ontstaansgeschiedenis sterk geïnspireerd door de brief therapy (kortdurende therapie) van het Mental Research Institute (MRI) in Palo Alto te Californie (V.S.).

Voor zowel het MRI als de oplossingsgerichte therapie was Milton Erickson (de grondlegger van de moderne hypnotherapie) een belangrijke inspiratiebron. Zo is bij de oplossingsgerichte therapie de veelgebruikte ‘wondervraag’  of 'mirakelvraag' rechtstreeks afgeleid van Erickson’s ‘pseudo-oriëntatie in de tijd’. Dit laatste is een techniek waarbij men zich onder hypnose verplaatst naar een probleemvrije toekomst.

Toch is oplossingsgerichte coaching niet echt vanuit een theorie ontwikkeld (zoals zoveel andere therapieën), maar vooral ontstaan vanuit een inductieve, empirische invalshoek. Dat wil zeggen door goed te observeren, te kijken naar wat in therapie echt helpt, en wetende dat de oplossing van elk probleem bij de mens zelf ligt.


Heel wat onderzoek in verband met het "oplossingsgericht werken" en het verder uitdiepen van deze therapie gebeurde in het Korzypski-Instituut te Brugge. Het "Brugse Model" is in deze therapiemethode werelbekend.


Oplossingsgeriche coaching is nog in voortdurende evolutie en toch is het uitgangspunt steeds hetzelfde : het is een gesprekstherapie waarbij oplossingsgericht denken in plaats komt van probleemgericht denken. Hieruit vloeit ook voort dat oplossingsgericht werken gemakkelijk kan gecombineerd worden met andere hulpverleningsvormen en/of therapieën. Zo maken oa. hypnotherapie, coaching, cognitieve gedragstherapie en vele anderen nu reeds gebruik van de K.O.T.-principes.